"TOMPA REKLAM" & "Pedersen Photography Sweden" är numera endast
en hobbysyssla som enbart utövas på helger, därför

SÖKER JAG NU NY SYSSELSÄTTNING/anställning, OCH HELST


Såklart heltid men även halvtid kan vara intressant.

Vaktmästare/Fastighetsskötare, Lagerarbete eller förslag (ej säljyrken) CV

Även s.k. NYSTARTSJOBB är intressant där du som företag/förening
kan få ekonomiskt stöd när du anställer en som varit arbetslös en längre tid.

Info om >> NYSTARTSJOBB här <<

Kontakta mig via:  pedersenfoto@hotmail.com eller SMS till 073-694 27 19